REWORQ

Splošni pogoji poslovanja spletne platforme REWORQ

 

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Cyber invest d.o.o.,
Cvetkov trg 1.,
2250 Ptuj

Davčna številka SI: 64412261
Matična številka: 9019596000

‍(v nadaljevanju REWORQ Digitalna agencija)Nameni obdelave in pravna podlaga

Podatke zbiramo, da lahko uporabnikom zagotovimo boljše storitve, ki vključujejo zagotavljanje podpore uporabnikom, odgovore na povpraševanja, celovitejše izboljšanje uporabniške izkušnje na naših spletnih straneh, avtomatično prilagoditev prikaza zaznani strojni opremi, zagotavljanje vsebin, ki jih smatrate kot zanimive in relevantne, vključno z oglaševalskimi in tržnimi sporočili, merjenje in izboljšave storitev družbe. Z namenom, da vam lahko ponudimo naše vsebine, ki so za vas bolj zanimive oziroma relevantne, uporabljamo podatke, zbrane od vas ali o vas, zato da z njimi predvidevamo oziroma sklepamo, katera področja vas zanimajo. Podatki se zbirajo tudi za namen izvajanja pogodbe z vsakokratnim uporabnikom (naročnikom izdelka).

REWORQ Digitalna agencija obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznika. Upravljavec pridobiva podatke, ki niso potrebni za izvajanje pogodbe (piškotki, kontaktni podatki, ki bodo namenjeni ciljnemu oglaševanju) in podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe (osebni podatki, ki se zahtevajo in so potrebni za izvršitev naročila ter distribucijo naročenih izdelkov; kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na: ime in priimek, naslov, podatki o plačilnem sredstvu). V kolikor posameznik ne želi posredovati podatkov, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, REWORQ Digitalna agencija ne more zagotoviti njenega izvajanja in izvrševanja naročil, oziroma posamezniku naročanje izdelkov preko spletne strani  REWORQ Digitalne agencije, ne bo omogočeno. Navedeno ne bo vplivalo na možnost posameznika za obiskovanje spletne strani  REWORQ Digital.

Kategorije uporabnikov

Obiskovalci: so osebe, ki obiščejo spletno stran brez posredovanja osebnih podatkov, z izjemo piškotkov;

Registrirani uporabniki: uporabniki storitev upravljavca, ki z namenom ustanovitve uporabniškega profila preko spletne strani posredujejo osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe ob vsakokratnem naročilu in se obdelujejo za namen ciljnega oglaševanja;

Enkratni kupci: uporabniki storitev upravljavca, ki osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe posredujejo le ob vsakokratnem naročilu brez namena ustanovitve uporabniškega profila ter podatke, ki se obdelujejo za namen ciljnega oglaševanja.

Zunanji obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos podatkov v tretje države

Poleg upravljavca in njegovih zaposlenih osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun lahko obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, izdelovalci in izvrševalci vaših naročil, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer, tiskarne, dostavne službe, upravljavci prodajnih mest, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki upravljavca pri izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, lahko imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in politiko zasebnosti upravljavca, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule ipd.

Rok hrambe osebnih podatkov

REWORQ Digitalna agencija bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki so potrebni za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih REWORQ Digitalna agencija podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov REWORQ Digitalne agencije, podjetja Cyber invest d.o.o. ali posredovanjem zahtevka na e-naslov (naveden na začetku), lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov REWORQ Digitalne agencije, podjetja Cyber invest d.o.o. ali s posredovanjem zahtevka na e-naslov podjetja, ki je naveden na začetku. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do pritožbe

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

S spletno stranjo bo družba Cyber invest d.o.o. skladno s 5. členom Zakona o elektronskem poslovanju na trgu zagotavljala dostop do obveznih podatkov na strani »O nas« oz na vidnem mestu na spletni strani. 

Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce  REWORQ Digitalne agencije spletni strani. Šteje se, da uporabnik soglaša s splošnimi pogoji z vsakokratnim obiskom in uporabo  spletnega mesta REWORQ Digitalne agencije. Takšno soglasje je nepreklicno in izkaz resnične volje uporabnikov in obiskovalcev REWORQ Digitalne agencije. 

Spremembe pogojev

REWORQ Digitalna agencija si pridržuje pravice do spremembe splošnih pogojev. V kolikor bodo pogoji spremenjeni, bodo uporabniki storitev o tem ustrezno obveščeni preko standardnih elektronskih komunikacijskih kanalov ali/in z obvestilom na spletni strani. Za nadaljnjo uporabo spletnega mesta REWORQ Digitalne agencije in storitev ponujenih na tej strani se šteje, da se strinjate s spremenjenimi pogoji. Na spletni strani bodo dostopni samo trenutno veljavni splošni pogoji, uporabnik spletnega mesta REWORQ Digitalne agencije pa lahko zahteva posredovanje pogojev, ki so veljali ob vsakokratni sklenitvi pogodbe.

Kupci

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki je uspešno opravila nakup preko spletnega mesta REWORQ Digitalne agencije.

Vrste uporabnikov

Kupci in obiskovalci REWORQ Digitalne agencije lahko koristijo storitve kot registrirani uporabniki ali uporabniki obiskovalci. Uporabniki postanejo registrirani z registracijo uporabniškega računa preko spletnega obrazca, za kar bodo morali uporabniki izkazati svojo istovetnost s posredovanjem zahtevanih podatkov (e-poštni naslov, ime in priimek, stalni naslov) ter izbiro lastnega gesla za prijavo v uporabniški račun. Registrirani uporabniki odgovarjajo za varnost in nedostopnost svojega gesla tretjim osebam.  REWORQ Digitalna agencija ne odgovarja za razkritje gesla tretjim osebam do katerega je prišlo iz naslova ravnanja uporabnikov.

Uporabnikom obiskovalcem za koriščenje storitev REWORQ Digitalne agencije ni treba registrirati uporabniškega računa. Pred zaključkom nakupa morajo na spletnem mestu REWORQ Digitalne agencije preko naročilnega obrazca posredovati podatke, ki so potrebni za izvršitev nakupa in dostavo blaga oziroma izdelkov.

Postopek sklenitve pogodbe in možnosti za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Pogodba se šteje za sklenjeno z opravljenim in potrjenim naročilom izdelka preko  spletnega mesta REWORQ Digitalne agencije za opravljanje nakupov na drugih spletnih straneh, s katero upravlja družba  Cyber invest d.o.o.

 

Postopek sklenitve:

stranka pri posamičnem izdelku izbere število kosov, ki jih želi naročiti ter morebitne druge ponujene lastnosti (barva, velikost, ipd.), stranka pri posamičnem izdelku potrdi njegovo izbiro s klikom na gumb »v košarico«, z nakupom nadaljuje s klikom na ikono nakupovalnega vozička, kjer lahko ponovno pregleda naročen izdelek, njegovo ceno in določi ali spremeni število naročenih kosov, s klikom na gumb blagajna se prikaže celosten pregled naročenega izdelka, kjer ima stranka možnosti: pregleda izdelka, ki ga želi naročiti, njegove cene, število naročenih kosov, skupne cene naročenih izdelkov, ter strošek obračunenega DDV; izbrisa izdelka iz košarice (s čimer se zaključi postopek nakupa; vnosa kode kupona za ugodnosti iz prodajnih akcij; izračuna in izbire dostave izdelka; stranka vnese in pregleda vnesene osebne podatke in podatke za dostavo (v primeru registriranega uporabnika se podatki uvozijo avtomatsko); stranka izbere način plačila; prikaže se povzetek naročila; naročilo se potrdi; stranka prejme potrdilo o potrjenem račun na mail skupaj z obvestilom o možnosti uveljavljanja pravice skladno z 43.č členom ZVPot .

Varstvo potrošnikov

Določbe tega poglavja se nanašajo zgolj na kupce, ki skladno z veljavno zakonodajo ustrezajo definiciji potrošnika.

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od pridobitve posesti nad blagom obvesti družbo  Cyber invest d.o.o., da odstopa od pogodbe (nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik o uveljavljanju pravice do odstopa obvesti družbo  Cyber invest d.o.o. z nedvoumno in jasno izjavo o odstopu, preko standardnih komunikacijskih kanalov (e-pošta, navadna pošta), katerih naslovi so objavljeni na spletni strani.

Potrošnik mora blago, ki je bilo predmet nakupa od katere odstopa, nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po podaji izjave o odstopu, vrniti družbi Cyber invest d.o.o., ki bo vračilo prejetega plačila izvedla najkasneje v 14 dneh po prejemu vrnjenega blaga. Stroški vračila blaga bremenijo izrecno potrošnika.

V kolikor potrošnik odstopi od nakupa, je upravičen do vračila celotne kupnine za blago, stroška najugodnejše metode dostave blaga in morebitnih drugih stroškov obdelave naročila. Stroški, ki predstavljajo razliko med cenovno najugodnejšo metodo in vsako drugo metodo dostave, ki jo ponuja družba Cyber invest d.o.o..

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je to zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Natančnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe in učinkih odstopa od pogodbe so na voljo v Prilogi 1 teh splošnih pogojev poslovanja.

Obvezne informacije pred sklenitvijo pogodbe

Družba Cyber invest d.o.o. bo pred sklenitvijo pogodbe s potrošnikom (nakupom) preko spletne strani REWORQ Digitalna agencija zagotavlja naslednje informacije:

 1. glavne značilnosti blaga bodo podane grafično in pisno v samem opisu izdelka;
 2. informacije o firmi, sedežu, naslovu opravljanje dejavnosti podjetja so kupcem na voljo tukaj;
 3. končna cena blaga vključno z davki bo kupcu predstavljena v samem opisu izdelka ter v postopku izvedbe naročila;
 4. o dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja bodo potrošniku podani pred oddajo naročila in po izbiri blaga za nakup. Stroški so odvisni od velikosti, teže paketa in izbranega ponudnika storitev dostave, katerega izbere REWORQ Digitalna agencija po lastni presoji. Dodatni stroški iz naslova prevoza, dostave ali blaga, ki lahko nastanejo iz naslova ravnanja dostavne službe ali potrošnika samega bremenijo potrošnika;
 5. potrošnik ima pred plačilom navedene plačilne pogoje (v kolikor so ti potrebni), načine plačila, ter morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti dostave ali plačila, ki jih v trenutku nakupa podpira spletno mesto REWORQ Digitalna agencija.
 6. o pritožbenem postopku, ki so potrošniku na voljo v poglavju »REKLAMACIJE IN PRITOŽBE« teh splošnih pogojev poslovanja;
 7. družba Cyber invest d.o.o., potrošnikom odgovarja za stvarne napake skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo, ob čemer se potrošnik izrecno strinja, da razlike med predstavljenim blagom in prejetim blagom, kot so opisane v poglavju »POŠKODOVANI IZDELKI KOT POSLEDICA TISKA IN NJIHOVE OBDELAVE V PRODAJNEM POSTOPKU (DO PREDAJE IZDELKA DOSTAVNI SLUŽBI)« teh splošnih pogojev poslovanja, ne pomenijo ali predstavljajo stvarne napake;
 8. poprodajne storitve spletnega mesta REWORQ Digitalna agencija. se nanašajo zgolj na podporo potrošnikom v primeru morebitnih pritožb ali reklamacij glede že izvedenega nakupa;
 9. dostop do digitalne vsebine preko spletnega mesta REWORQ Digitalna agencija je potrošnikom na voljo preko vseh tipičnih digitalnih komunikacijskih tehnologij in programov, ki so splošno uporabni in znani za dostop do ponudnikov spletne prodaje. Spletno mesto REWORQ Digitalna agencija potrošniku ne odgovarja za morebitno zmožnost nedostopa do vsebina in blaga, ki jo ponuja na ta način, s čimer se potrošnik izrecno strinja;
 10. stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva za dostopanje do storitev družbe Cyber invest d.o.o. so odvisni od tarife vsakokratnega ponudnika internetnih storitev, s katerim ima potrošnik sklenjeno pogodbo in kot takšni niso odvisni od spletnega mesta REWORQ Digitalna agencija;
 11. možnosti izvensodnega reševanja sporov so potrošniku na voljo v poglavju »IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV« teh splošnih pogojev poslovanja.

Načini plačila in odgovornost kupca za pravilne podatke

Nakup blaga preko spletne strani REWORQ Digitalna agencija je možen z vsemi plačilnimi sredstvi in načini plačila, ki jih v trenutku nakupa podpira prodajno mesto. Kupec odgovarja za pravilnost podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila.

Poslovna sposobnost

Fizične osebe v vlogi kupca lahko preko REWORQ Digitalna agencija nastopajo samo osebe s poslovno sposobnostjo, kot je zahtevana skladno z vsakokratno zakonodajo za sklepanje pravnih poslov manjših vrednost, ki bistveno ne vplivajo na premoženjsko stanje kupca.

 

Odškodninska in kazenska odgovornost v primeru zlonamerne programske opreme

Spletno mesto REWORQ Digitalna agencija si prizadeva in zavzema ustrezne tehnične ukrepe za neoporečnost programske opreme preko katere z njo vzpostavljajo stike in opravljajo nakupe uporabniki njenih storitev ter kupci posameznih izdelkov na  strani REWORQ Digitalne agencije. V kolikor kljub prizadevanjem spletnega mesta REWORQ Digitalna agencija uporabniki njenih storitev ali kupec izdelkov pridobijo zlonamerno programsko opremo, družba Cyber invest d.o.o. za morebitno nastalo škodo iz tega naslova ne odgovarja, s čimer se obiskovalci izrecno strinjajo. Obiskovalci se zavezujejo, da bodo ob in pred uporabo poskrbeli za ustrezno tehnično in programsko zaščito strojne in programske opreme.

Dostava

Družba Cyber invest d.o.o. si pridržuje izrecno pravico, da dostavno službo za dostavo izdelkov, prodanih preko spletnega mesta REWORQ Digitalna agencija izbere po lastni presoji. Stroški dostave bremenijo kupca in bodo obračunani skupaj s plačilom izdelkov. Višina stroška dostave je kupcu naznanjena pred oddajo in potrdilom naročila. 

Kupec bo o predvidenem roku dostave obveščen skupaj s posredovanim potrdilom o prejemu naročila. Predviden rok dostave je zgolj informativne narave in družbe Cyber invest d.o.o. ne zavezuje, niti družba Cyber invest d.o.o. ne bo odgovarjala za primere, ko bo informativni rok dostave prekoračen, bodisi iz razloga višje sile ali kateregakoli drugega razloga, s čemer se kupec izrecno strinja.

Družba Cyber invest d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelkov, ki nastanejo kot posledica ali med samo dostavo. Vse zahtevke iz tega naslova mora kupec nasloviti neposredno na dostavno službo, ki je posamičen izdelek dostavila.

Poškodovani izdelki kot posledica tiska in njihove obdelave v prodajnem postopku (do predaje izdelka dostavni službi)

Družba Cyber invest d.o.o. zavzema ustrezne postopke za izvajanja nadzora kvalitete izdelkov in si prizadeva za najvišji možni nivo kvalitete tiska glede na tehnologijo, ki se je poslužuje. V kolikor kupec meni, da je prišlo do napake v postopku lahko kupec skupaj s sliko prejetega izdelka o tem obvesti spletno mesto REWORQ Digitalna agencija, ki bo po presoji o upravičenosti navedb kupca po potrebi tudi nadomestila izdelek (za več glej poglavje »REKLAMACIJE IN PRITOŽBE«).

Izključitev odgovornosti družbe za ravnanje njenih zaposlenih, pogodbenih partnerjev, predstavnikov

Obiskovalci spletnega mesta REWORQ Digitalna agencija na drugih straneh se odpovedujejo vsem odškodninskim zahtevkom zoper družbo Cyber invest d.o.o.  za škodo, ki bi nastala iz ravnanj njenih predstavnikov, zaposlenih ali pogodbenih partnerjev. Odpoved zahtevkom skladno s to določbo se ne nanaša na škodo za katero družba odgovarja skladno z veljavno zakonodajo.

Reklamacije in pritožbe

Družba Cyber invest d.o.o. si prizadeva za opravljanje storitev vrhunske kvalitete in zadovoljstvo tako kupcev kot naročnikov njenih storitev, zato bo vse morebitne pritožbe in reklamacije obravnavala strokovno in v najkrajšem možnem času.

Kupci, potencialni kupci, ali obiskovalci spletne strani  REWORQ Digitalna agencija lahko morebitne pritožbe, reklamacije in tudi predloge za izboljšanje naslovijo na družbo  Cyber invest d.o.o. preko e-pošte, na ali s pisno pošto na fizični naslov družbe.

Spletno mesto REWORQ Digitalna agencija si pridržuje pravico, da na reklamacije ali pritožbe, ki bi bile očitno neutemeljene ali bi bile podane z namenom oviranja poslovanja družbe ali izključnim namenom blatenja njenega imena ne odgovarja in v slednjem primeru kupce, potencialne kupce ali obiskovalce spletne strani obvešča, da bo o tovrstnem ravnanju obvestila pristojne organe in uveljavljala povračilo škode, ki bi ji v zvezi s tem nastala.

Reklamacije in pritožbe v zvezi z vsebino ali motivom prodanega blaga in izdelkov

Spletno mesto REWORQ Digitalna agencija deluje izključno po naročilih naročnikov njenih storitev in ne odgovarja za morebitne napake, zatrjevano škodo ali nastalo škodo, ki bi nastala iz naslova prodanega blaga ali izdelkov z vsebino za katere izdelavo prejme naročila. Kljub navedenemu je družba Cyber invest d.o.o. s strani njenih naročnikov pooblaščena za razreševanje morebitnih sporov med kupci in naročniki, zato si bo prizadevala za strokovno, postopkovno hitro in ekonomično razreševanje sporov, ki bi morebiti nastali iz naslova nakupa blaga in izdelkov preko strani  REWORQ Digitalna agencija. V kolikor razrešitev spora med naročniki storitev družbe in kupci, kljub posredovanju družbe Cyber invest d.o.o. ne bo mogoča, bo družba kupcu posredovala podatke o njenem naročniku na katerega se reklamacija ali pritožba nanaša. Po posredovanju podatkov o naročniku lahko kupec v zvezi z dotičnim sporom naslavlja le še naročnika.

Izvensodno reševanje sporov

Družba Cyber invest d.o.o. skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne pristaja na katerokoli obliko izvensodnega reševanja sporov s potrošniki, ki bodo ali bi nastali iz naslova koriščenja storitev in nakupa izdelkov, ki jih ponuja preko svoje spletne strani, niti ne priznava kateregakoli izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov za pristojnega o odločanju o sporih s strankami, ki imajo naravo potrošnika.

Salvatorna klavzula

Če sodišče ugotovi, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev poslovanja nična, tako ugotovljena ničnost ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Če katerakoli stran ne bo uveljavljala pravic, ki so opredeljene v pogojih ne velja, da se jim je odrekla ali da jih je izgubila.

Pristojnost sodišč in reševanje sporov

Za vse spore, ki bi izhajali iz razmerja nakupa ali ponujanja izdelkov preko spletnega mesta REWORQ Digitalna agencija in obiskovalci ter kupci, zavezujejo reševati na sporazumen način ter ob njihovem reševanju upoštevati ekonomičnost ter učinkovitost posameznih postopkov za reševanje sporov.

Za spore, katerih rešitev bi bila izvedena po sodni poti, je pristojno sodišče glede na sedeže družbe Cyber invest d.o.o.

Vklopi razum, zahtevaj račun

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.